Läkare

Specialister i allmänmedicin

Andras Lazar

Pulak Nandy

ST-läkare

Fredrik Gepard

Nebyou Dinberu

Legitimerade läkare

Cindy Niu

Ming Lu

Taghlet Lahdo

AT-läkare

Anna Larsson