Skriv ut den här sidan

Hemsjukvård

Vi på Hallonbergens vårdcentral kan även erbjuda viss vård i hemmet.

Hemsjukvård kan vara medicinska insatser, uppföljning och stöd till dig, men även till dina närstående. Du som får beviljat hemsjukvård betalar inget för den.

Exempel på vård och hjälp som vi kan erbjuda dig i hemmet är:

  • Delning av läkemedel i dosett
  • Sårvård
  • Injektioner
  • Provtagning
  • Utprovning av hjälpmedel

Vården kan ske vid enstaka tillfällen eller under en kortare eller längre period. Hemsjukvård är till för dig som inte kan ta dig till oss.

I hemsjukvårdsteamet ingår både sköterskor och läkare. Läkaren gör även en läkemedelsgenomgång med dig som är inskriven i hemsjukvården en gång per år.

Kontakta oss gärna för mer information.